Arthrose

Rust Roest

Als de diagnose arthrose is gesteld staat één ding vast: RUST ROEST!!! Voor huisdieren met beginnende, gevorderde danwel vergevorderde arthrose geldt dat verantwoord bewegen bovenaan het ‘te doen lijstje’ moet staan. Hoe weet je overigens als eigenaar dat je mogelijk te maken hebt met arthroseklachten bij je huisdier. Het belangrijkste is dat je merkt dat hij/zij zich anders gaat gedragen dan normaal. Je moet dan denken aan een of meerdere symptomen zoals: startklachten, moeilijk opstaan en problemen hebben met de eerste paar passen; ‘twijfelen’ om op de bank, bed, stoel of in de auto te springen; halverwege het normale uitlaat rondje plotseling geen ‘zin’ meer hebben, stoppen of langzamer gaan lopen; op een andere manier gaan plassen/poepen; minder graag met andere honden willen spelen; de trap niet meer op willen/kunnen; likken, smekken, slikken, hijgen, piepen, janken en soms zelfs gillen als uiting van pijn, minder willen eten en tenslotte vaak een ander mentaal gedrag. In een later stadium kan je ook houdingsveranderingen zien. Denk hierbij b.v. aan de Herdershond die wat meer door de achterhand zakt of het bolle ruggetje van de Teckel.

Pijn

Pijn is in eerste instantie het symptoom waar je huisdier mee te maken gaat krijgen zonder dat er overigens al zichtbare veranderingen hoeven te zijn op b.v. röntgenfoto’s. Dit noemen we de Pre-arthrose fase. Later, als het proces doorwoekert, kunnen er door veranderingen in de gewrichten bewegingsbeperkingen ontaan waardoor je huisdier mank zou kunnen gaan lopen als hij/zij dat al niet eerder deed door de pijn! Of je huisdier mank gaat lopen is natuurlijk ook afhankelijk van waar de arthrose zit, de ernst er van maar zeker ook ‘hoeveel pijn het dier kan hebben’. Je kan overigens arthrose hebben in één gewricht maar vaak is er sprake van gegeneralisserde arthrose (alle gewrichten zijn aangedaan, dit vooral bij de oudere dieren). Arthrose zie je het meest bij oudere honden maar ook jonge honden kunnen mee te maken krijgen. Deze arthrosepijn beperkt zich niet alleen tot pijn van de gewrichten, maar daar de poten anders belast/gebruikt worden gaan ook alle spieren rond de aangedane gewrichten meespelen. Het beeld kan plotseling ontstaan na b.v. een ongeluk, verstappen of na een partijtje ravotten als de bekende druppel die de emmer doet overlopen of het sluipt er in een paar maanden langzaam in en wordt steeds erger. Overigens ben je als eigenaar je er niet altijd vanaf het begin van bewust dat deze klachten spelen daar het beeld niet altijd zo duidelijk is.  Ik hoor vaak eigenaren tijdens ons eerste contact zeggen: Oh, dan moet het al veel langer spelen, want hij/zij gaat al een paar maanden niet zo graag meer mee uit….. Zoals eerder, pijn is veruit het eerste symptoom waar we mee te maken krijgen en we zullen als dierenfysiotherapeut maar zeker ook als eigenaar die pijn aan moeten aanpakken.

ADL

De eerste stap daartoe is het aanpassen van de ADL (Aktiviteiten Dagelijks Leven) natuurlijk in combinatie met gewichtscontrôle, voedingsadviezen, medicatie e.d. door de behandelend dierenarts. Bij aanpassen van de ADL moet je denken aan: kortere uitlaattijden; beperken speelactiviteiten door b.v. geen ballen/stokken meer te gooien; in- of uitstap hulp voor de auto; traplopen minimaliseren waarbij je natuurlijk best mag helpen; verbieden om op de bank te springen, jaja, ga daar maar eens aan staan maar in iedergeval zo min mogelijk toestaan en een opstapje kan soms uitkomst bieden; voer- en drinkbak op hoogte brengen; aangepaste mand zoeken; aanlijnen als de  buurthonden van plan zijn te gaan ravotten, enz. enz. enz. We moeten overigens geen kasplantje van ons huisdier maken, maar overbelasting heeft absoluut negatieve effecten op de progressie van het ziekteproces. Wel blijft overeind dat een huisdier een dierwaardig bestaan moet kunnen leiden en moet dus ook af en toe eens lekker uit zijn of haar dak kunnen gaan als hij/zij dat wil en dat werpt hem/haar zeker niet meteen weer terug en is belangrijk voor de mentale gezondheid.

Behandeltechnieken

De dierenfysiotherapeut beschikt over een groot arsenaal technieken, oefeningen en handelingen die in elk stadium van arthrose toegepast kunnen worden. Hierbij moet je denken aan het toedienen van warmte danwel koude pakkingen; verschillende massage technieken; oefeningen om b.v. spieren te versterken en juist andere spiergroepen te ontspannen en om gewrichten te mobiliseren; hydrotherapie in een Aquatrainer, in de zomer in de sloot of meertje achter het huis of in de zee en tenslotte beschikt de fysiotherapeut over een aantal apparaten waarmee lokaal een gewricht behandeld kan worden. Ik hoor je al zeggen, het lijkt wel gewone humane fysiotherapie. Dat klopt inderdaad! Omdat er zoveel overeenkomsten zijn tussen het functioneren van ons lichaam en dat van het huisdier worden er veel van de humane technieken, al of niet aangepast, bij dieren gebruikt. Het grote goed van dierfysiotherapie is echter dat ik als behandelaar het huisdier normaal gesproken één of twee keer zie en behandel (uitzonderingen daargelaten) en dat je daarna als eigenaar de begeleiding overneemt nadat ik heb aangegeven wat en hoe je te werk moet gaan. Je staat dus zelf aan de basis van het herstel van het huisdier en het is ontzettend leuk om dagelijks een aantal oefeningen/handelingen te doen met je maatje, ook al is hij/zij nog zo oud, die je daardoor ziet opknappen. In het geval van arthrose is het natuurlijk wel zo dat wat versleten is nooit meer beter zal worden maar je kan de rest van het lichaam zo optimaliseren dat het dier veel minder last van de aandoening zal hebben en tevens kan je het progressieve karakter van arthrose gunstig beïnvloeden. Maar nooit zullen wij uit het oog mogen verliezen dat het gaat om de kwaliteit van leven van ons huisdier!

Openingstijden balie

HAAFTEN balie
maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 m.u.v. 12.30-13.30
zaterdag: 09.00 - 12.00*
*Wij zijn niet alle zaterdagen aanwezig.

OPHEMERT balie
maandag, woensdag en vrijdag 16.30-17.30

Alle consulten en operaties zijn uitsluitend op afspraak

Ons team van dierenkliniek de Bata4en staat voor

  • professioneel
  • persoonlijk en betrokken
  • kwaliteit
  • eerlijk en duurzaam